Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results