Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
・・・・に見られるように、・・・・
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
・・・・という注目すべき結果になった。
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
予想通り、・・・・
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

・・・・ということをこの統計は示している。
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計によると、・・・・
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計的に見て、・・・・
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results