Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
・・・・に見られるように、・・・・
Amint látható ....
Used to describe raw data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
・・・・という注目すべき結果になった。
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
予想通り、・・・・
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

・・・・ということをこの統計は示している。
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計によると、・・・・
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計的に見て、・・・・
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results