Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
・・・・に見られるように、・・・・
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
・・・・という注目すべき結果になった。
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
予想通り、・・・・
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
・・・・の発見はXの論点と一致している。
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

・・・・ということをこの統計は示している。
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計によると、・・・・
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計的に見て、・・・・
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results