Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
数据表明...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results