English | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
It can be seen from… that…
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
As can be seen from…, …
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
The data would seem to suggest that…
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
The figures reveal that…
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
From the figures it is apparent that…
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Several noteworthy results were…
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
The results of the present study demonstrate that…
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
...was positively correlated with…
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
As predicted, …
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
This finding is consistent with X's contention that…
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
This finding reinforces X's assertion that…
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
The statistics show that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
According to the statistics…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistically speaking…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results