Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Jak można zauważyć na... , ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Dane te zdają się sugerować, że...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
Dane wykazują, że...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Z danych wynika, że...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Kilka godnych uwagi wyników...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...był dodatnio skorelowany z...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statystyki pokazują, że...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Według statystyk...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statystycznie rzecz biorąc...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results