Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Pode ser visto de/do/da...que...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
Como pode ser observado em/no/na...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Os dados sugerem que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
A figura revela que...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Alguns números significativos foram...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
Os resultados do presente estudo demostram que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...foi positivamente correlacionado com...
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Como previsto,...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

As estatísticas mostram que...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De acordo com as estatísticas...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Estatisticamente falando...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results