Turkish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Pode ser visto de/do/da...que...
...'den görülebileceği üzere ...
Used to describe raw data
Como pode ser observado em/no/na...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Used to describe raw data
Os dados sugerem que...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Used to describe raw data
A figura revela que...
Sayılar gösteriyor ki ...
Used to describe raw data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Used to describe raw data
Alguns números significativos foram...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Used to describe raw data that is especially important
Os resultados do presente estudo demostram que...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Used to further describe data, and any relevant trends
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Used to further describe data, and any relevant trends
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Used to further describe data, and any relevant trends
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...foi positivamente correlacionado com...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Used to describe the relationship between two sets of data
Como previsto,...
Tahmin edildiği üzere ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Used to compare your results with someone else's
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

As estatísticas mostram que...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De acordo com as estatísticas...
İstatistiklere göre ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Estatisticamente falando...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results