Arabic | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
كما يبدو جليًّا من...، ...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
كما هو متقّع، ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
وفقاً للإحصائيّات...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
من الناحية الإحصائيّة
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results