Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
从...可以看出...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
从...可以看出...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
数据表明...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results