Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results