Greek | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
Στατιστικά μιλώντας...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results