Japanese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
・・・・に見られるように、・・・・
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
・・・・という注目すべき結果になった。
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
予想通り、・・・・
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
・・・・ということをこの統計は示している。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
統計によると、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
統計的に見て、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results