Russian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
... хорошо сочеталось с ...
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
Как мы и предполагали...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
Статистика показывает, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
Согласно статистике...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
Статистиически...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results