Spanish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
A partir de... se puede observar que...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
Como se puede ver en...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
Los datos parecen sugerir que...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La figuras revelan que...
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Con base en las figuras se puede notar que...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Varios resultados relevantes fueron...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
... fue asociado positivamente con...
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
Como se predijo...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
Las estadísticas muestran que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
Según las estadísticas,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
Desde el punto de vista estadístico...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results