Thai | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Din faptul că...reiese...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Used to describe raw data
După cum putem observa din...,....
จากที่เคยเห็นจาก...
Used to describe raw data
Datele par să sugereze faptul că...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Used to describe raw data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Used to describe raw data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Used to describe raw data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Used to describe raw data that is especially important
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Used to further describe data, and any relevant trends
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Used to further describe data, and any relevant trends
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...a fost corelat pozitiv cu...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Used to describe the relationship between two sets of data
După cum am anticipat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Used to compare your results with someone else's
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Used to show that your results are consistent with someone else's
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statisticile demonstrează faptul că...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Conform statisticilor...
ตามสถิติ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Din punct de vedere statistic...
พูดอย่างสถิติ
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results