Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results