Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results