Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results