Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results