Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Amint látható ....
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results