Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results