Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Как можно заметить, исходя из..., ...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... хорошо сочеталось с ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Как мы и предполагали...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Статистика показывает, что...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Согласно статистике...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Статистиически...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results