Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

A partir de... se puede observar que...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
Como se puede ver en...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
Los datos parecen sugerir que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
La figuras revelan que...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
Con base en las figuras se puede notar que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Varios resultados relevantes fueron...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... fue asociado positivamente con...
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
Como se predijo...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Las estadísticas muestran que...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Según las estadísticas,...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Desde el punto de vista estadístico...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results