Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

A partir de... se puede observar que...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Como se puede ver en...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
Los datos parecen sugerir que...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
La figuras revelan que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Con base en las figuras se puede notar que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Varios resultados relevantes fueron...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... fue asociado positivamente con...
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Como se predijo...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Las estadísticas muestran que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Según las estadísticas,...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Desde el punto de vista estadístico...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results