Arabic | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
كما هو متقّع، ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
من الناحية الإحصائيّة
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results