Hindi | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
... से पता चलता है कि...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
आकड़ों के अनुसार
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
आकड़ों के अनुसार
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results