Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det framgår av ... att ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
Siffrorna avslöjar att ...
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaten från denna studie visar på att ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var positivt korrelerade med ....
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som förutspått, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistiken visar att ...
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt statistiken ...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rent statistiskt sett ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results