Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ตามสถิติ...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
พูดอย่างสถิติ
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results