Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ตามสถิติ...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
พูดอย่างสถิติ
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results