Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
จากที่เคยเห็นจาก...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
อย่างที่ทำนายไว้...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ตามสถิติ...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
พูดอย่างสถิติ
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results