Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
数据表明...
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results