Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results