Greek | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Στατιστικά μιλώντας...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results