Portuguese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Como pode ser observado em/no/na...
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Os dados sugerem que...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
A figura revela que...
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alguns números significativos foram...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...foi positivamente correlacionado com...
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
Como previsto,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
As estatísticas mostram que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
De acordo com as estatísticas...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Estatisticamente falando...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results