Thai | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

...'den görülebileceği üzere ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Used to describe raw data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Used to describe raw data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Used to describe raw data
Sayılar gösteriyor ki ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Used to describe raw data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Used to describe raw data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Used to describe raw data that is especially important
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Tahmin edildiği üzere ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Used to compare your results with someone else's
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

İstatistikler gösteriyor ki ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere göre ...
ตามสถิติ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel olarak konuşursak ...
พูดอย่างสถิติ
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results