Thai | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Used to describe raw data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
จากที่เคยเห็นจาก...
Used to describe raw data
Các dữ liệu cho thấy...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Used to describe raw data
Các số liệu chỉ ra rằng...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Used to describe raw data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Used to describe raw data
Đáng chú ý là...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Used to describe raw data that is especially important
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Used to further describe data, and any relevant trends
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Used to further describe data, and any relevant trends
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... tỉ lệ thuận với...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Như dự đoán,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Used to compare your results with someone else's
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Số liệu chỉ ra rằng...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Theo như số liệu cho thấy,...
ตามสถิติ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
พูดอย่างสถิติ
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results