Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演绎推理能力
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
逻辑性思考
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析技能
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
此致
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms