Dutch | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

尊敬的先生,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formula for applying for a job
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formula for applying for a job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Used to explain why you would like a certain job
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Used to explain why you would like a certain job
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Used to show what your key attributes are
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Used to show that you can work in a demanding business environment
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Used to show that you have a personal interest in the job
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Used to show that you have a personal interest in the job
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Used to show your experience in a certain business area
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Used to show what computer software you can use
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Used to show how balanced your skills are
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
The ability to understand and explain things quick and effectively
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析技能
Analytische vaardigheden
The ability to assess things in detail
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
The ability to do business deals with other companies effectively
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Used to indicate when you are free for an interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
此致
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms