Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
我看到您于...在...上登的招聘信息
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
我想申请...一职
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

我对此工作很感兴趣,因为...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
我想为您工作,因为...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
我的强项是...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
我很适合这个职位,因为...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
我的专长是…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
即使在压力下我也能保持高标准。
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

我的母语是...,但我也会说...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
我熟练掌握...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
我能用...语进行工作交流
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
我在...领域有...年工作经验
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
我是...的熟练使用者
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
我相信我是...和...技能的良好结合
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
出色的沟通技能
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演绎推理能力
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
逻辑性思考
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析技能
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
良好的人际交往技能
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
谈判技能
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
观点陈述能力
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
附件中含有我的个人简历。
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
可以从...处获得推荐信
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
我可以在...的时候接受面试
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
此致
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms