Thai | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

尊敬的先生,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
亲爱的约翰 史密斯,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
我看到您于...在...上登的招聘信息
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standard formula for applying for a job
我想申请...一职
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standard formula for applying for a job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

我对此工作很感兴趣,因为...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Used to explain why you would like a certain job
我想为您工作,因为...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Used to explain why you would like a certain job
我的强项是...
จุดแข็งของฉันคือ...
Used to show what your key attributes are
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
我很适合这个职位,因为...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Used to explain what skills make you good candidate for the job
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
我的专长是…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
即使在压力下我也能保持高标准。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Used to show that you can work in a demanding business environment
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Used to show that you have a personal interest in the job
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Used to show that you have a personal interest in the job
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Used to display what skills you have gained from you current job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

我的母语是...,但我也会说...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
我熟练掌握...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
我能用...语进行工作交流
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
我在...领域有...年工作经验
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Used to show your experience in a certain business area
我是...的熟练使用者
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Used to show what computer software you can use
我相信我是...和...技能的良好结合
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Used to show how balanced your skills are
出色的沟通技能
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
The ability to share information with and explain things to your colleagues
演绎推理能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
The ability to understand and explain things quick and effectively
逻辑性思考
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
分析技能
ทักษะในการวิเคราะห์
The ability to assess things in detail
良好的人际交往技能
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
谈判技能
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
The ability to do business deals with other companies effectively
观点陈述能力
ทักษะในการนำเสนอ
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Used when closing to hint at the possibility of an interview
附件中含有我的个人简历。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
可以从...处获得推荐信
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
我可以在...的时候接受面试
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Used to indicate when you are free for an interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
此致
ด้วยความเคารพ
Formal, recipient name unknown
此致
敬礼
ด้วยความเคารพ
Formal, widely used, recipient known
肃然至上
ด้วยความเคารพ
Formal, not widely used, recipient name known
祝好
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms