Esperanto | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Miaj fortoj estas...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Mia areo de kompetenteco estas...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Mi havas bonegan komandon de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Mi havas mezan scion de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Mi estas sperta uzanto de...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Bonegaj komunikadaj kapabloj
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Dedukta rezonado
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Logika rezonado
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Analizaj kapabloj
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Bonaj interhomaj kapabloj
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Negocadaj kapabloj
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Prezentaj kapabloj
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Vi povas akiri referencojn el...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms