Finnish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Hyvä Herra,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Looginen ajattelu
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Kunnioittavasti,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Informal, between business partners who are on first-name terms