French | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Madame, Monsieur,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Monsieur Dupont,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Mes qualités principales sont...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Mon domaine d'expertise est...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
J'ai une excellente maîtrise du...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
J'ai une connaissance pratique de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Excellentes techniques de communication
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Capacité de déduction
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Esprit de logique
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Esprit analytique
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Compétences relationnelles
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Compétences en négociation
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Capacités d'exposition
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Je suis disponible pour un entretien le...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Salutations distinguées,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Meilleures salutations,
Informal, between business partners who are on first-name terms