Hungarian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Erősségeim ...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Szakterületem a ....
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Magas szinten beszélek...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Középszinten beszélek....
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Kiváló kommunikációs készség
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Deduktív érvelés
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Logikus gondolkodás
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Analitikus készségek
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Jó interperszonális készség
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Jó tárgyalási készség
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Előadó készség/Prezentációs készség
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms