Japanese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
拝啓
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
拝啓
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
拝啓
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
拝啓
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
関係者各位
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
拝啓 
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
拝啓
・・・・様
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
拝啓
・・・・様
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
拝啓
・・・・様
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
私の強みは・・・・
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
・・・・することで貢献することができます。
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
・・・・語を話すことができます。
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
・・・・を使いこなすことができます。
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
コミュニケーション能力
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
演繹的推理力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
論理的思考能力
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
分析能力
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
対人能力
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
交渉能力
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
プレゼンテーション能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
履歴書を同封いたしました。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
・・・・から推薦状を頂きました。
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
・・・・日なら伺うことができます。
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
敬具
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
敬具
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
敬具
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
敬具
Informal, between business partners who are on first-name terms