Romanian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Stimate Domn,
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Stimați Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
În atenția cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Punctele mele forte sunt...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Domeniul meu de bază este...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Stăpânesc foarte bine...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Cunosc la nivel mediu...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sunt un utilizator experimentat de...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Abilităţi de comunicare excelente.
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Gândire deductivă.
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Gândire logică.
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Abilităţi analitice.
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Abilităţi interpersonale bune.
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Abilităţi de negociere
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Abilităţi în adresarea către un public larg.
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms