Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms