Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Vážený pane,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Vážená paní,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Vážený pane / Vážená paní,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Dobrý den,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Všem zainteresovaným stranám,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Vážený pane Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Vážená slečno Smithová,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Vážená paní Smithová,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Milý Johne Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Moje silné stránky jsou...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Moje oblast odborných znalostí je...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Mám výbornou znalost...
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Mám znalost...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Výborné komunikační schopnosti
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Dedukce
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logické myšlení
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytické schopnosti
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
Dobré interpersonální schopnosti
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Vyjednávací schopnosti
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Prezentační dovednosti
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Můj životopis naleznete v příloze.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Ohledně referencí se obraťte na...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
S pozdravem,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
S pozdravem,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
S úctou,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Se srdečným pozdravem,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms